indeks       Dolny Śląsk - logotyp, kolor (jpg-zip)Opis: Podobny obraz

 

„W związku z planowaną realizacją projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty.

Zapoznaj się ze szczegółami klikając w logo powyżej”

 

 

O NAS

MISJA

KONTAKT

 

 

 

Activemed Sp Z o.o.

Ul. Brzeska 5-15/u1

50-430 Wrocław

NIP: 895-201-86-26