ActiveMed
team activemed
Polityka jakości Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Dbamy o jakość

ACTIVEMED Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług rozwojowych w zakresie:

  • usługi szkoleniowe,
  • usługi doradcze,
  • wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania wspierającego działalność organizacji.

Strategią ACTIVEMED Sp. z o.o. jest:
 

  • Oferowanie usług akceptowanych przez obecnych i przyszytych Klientów, spełniających ich potrzeby i oczekiwania, zgodnych z przepisami prawa i innymi istotnymi wymaganiami.
  • Ciągłe usprawnianie obsługi Klientów.
  • Budowanie bliższej relacji z Klientami, poprzez przewyższenie ich oczekiwań w wyniku zastosowania innowatorskich rozwiązań i metod.
  • Utrzymywanie dobrych relacji z Klientami oraz wewnątrz organizacji pomiędzy pracownikami, opartych na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności.
  • Doskonalenie wszystkich realizowanych procesów pod względem jakości i szybkości realizacji, przy jednoczesnym ciągłym skoncentrowaniu na optymalizacji kosztów i zapewnieniu stabilnego, wysokiego poziomu jakości oferowanych usług.
  • Posiadanie sprawnej i skutecznej organizacji, która sprosta wszystkim oczekiwaniom Klientów oraz pracowników, którzy poprzez edukację, szkolenia i motywację mogą zaspakajać swoje własne ambicje oraz realizować cele strategiczne.
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.


Deklarujemy, w imieniu Zarządu, wszystkich pracowników i współpracowników zaangażowanie w prace nad spełnieniem wymagań Klientów, utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz przydzielenie niezbędnego wsparcia dla realizacji Polityki.

Dołożymy wszelkich starań, aby system zarządzania byt rozumiany, akceptowany i realizowany przez wszystkich pracujących i współpracujących z ACTIVEMED Sp. z o.o.

 

Zatwierdził:
Prezes Zarządu - Krzysztof Musiał
Wiceprezes Zarządu - Tomasz Baniak